Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gun də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam
Yüksək mədəniyyətə malik
olan xalq həmişə inkişaf edəcəkdir
Xalq həmişə öz ziyalıları,
öz mədəniyyəti, öz elmi ilə tanınır
Yol - iqtisadiyyat, mədəniyyət, bir sözlə həyat
deməkdir
Xalqımız öz mənəviyyatına, dininə və
ənənələrinə sadiqdir

Tarixi abidələr

Xalça eksponatları

Bu qalereyadakı cəmi şəkil sayı - 100

 • Xalça .Yun . Xovlu. 1890 cı il.290 x 139 Babək rayonu, Kültəpə kəndi

 • Xalça .Yun . Xovlu. 1913 cü il. 218 x 133 Babək rayonu, Kültəpə kəndi

 • Xalça .Yun . Xovlu. 1900-cü il .207 x 100 Babək rayonu , Nehrəm kəndi

 • Xalça .Yun . Xovlu. 1900-cü il .200 x 124 Kəngərli rayonu, Xok kəndi

 • Xalça .Yun . Xovlu. 1800-cü il. 566 x 120 Kəngərli rayonu, Çalxanqala kəndi

 • Xalça .Yun . Xovlu. 1900-cü il .288 x 124 Şərur rayonu , Oğlanqala kəndi

 • Xalça .Yun . Xovlu. 1800-cü il.466 x 140 Kəngərli rayonu,Şahtaxtı kəndi

 • Xalça .Yun . Xovlu. 1800-cü il. 574 x 224 Kəngərli rayonu, Xıncab kəndi

 • Xalça .Yun . Xovlu. 1900-cü il . 234 x 142. Ordubad rayonu , Aza kəndi

 • Xalça .Yun . Xovlu. 1900-cü il . Ordubad rayonu , Dəstə kəndi.

 • Cecim. Yun . Xovsuz. 1800-cü il. 348 x 103 .Şahbuz rayonu ,Yuxarı Qışlaq kəndi

 • Xalça .Yun . Xovlu. 1950-ci il. 248 x 133 . Culfa rayonu, Bənəniyar kəndi

 • Xurcun .Yun.Xovsuz. 1800-cü il. 112 x 63. Şərur rayonu Siyaqut kəndi

 • Xalça .Yun . Xovlu. 1800-cü il.366 x 213. Culfa rayonu , Boyəhməd kəndi

 • Xalça .Yun . Xovlu. 1900-cü il .253 x 144 Culfa rayonu, Qazançı kəndi

 • Xurcun yun xovsuz 1900-cü il. 110 x 50 . Şərur rayonu Yuxarı Daşarx kəndi

 • Xalça .Yun . Xovlu.213 x 153. 1800-cü il. Culfa rayonu, Əbrəqunus kəndi

 • Xalça .Yun . Xovlu. 1800-cü il. Culfa rayonu , Ərəfsə kəndi

 • Xalça .Yun . Xovlu. 1850-ci il.180 x 145. Culfa rayonu, Xoşkeşin kəndi

 • Xalça .Yun . Xovlu. 1940-cı il. 270 x 127. Culfa rayonu, Xanəgah kəndi

 • Xalça .Yun . Xovlu. 1800-cü il. 236 x 137. Culfa rayonu , Yaycı kəndi

 • Xalça .Yun . Xovlu. 1870-ci il. 380 x 130. Ordubad rayonu , Biləv kəndi

 • Zili .Yun. Xovsuz.1850-ci il. 174 x 125 . Ordubad rayonu, Gənzə kəndi

 • Xalça .Yun . Xovlu. 1870-ci il. 297 x 106. Ordubad rayonu, Cənnəb kəndi

 • Xalça .Yun . Xovlu. 1800-cü il. 229 x 110 Ordubad rayonu, Tivi kəndi

 • Cecim .Yun. Xovsuz .1900-cü il 180x144 Şahbuz rayonu Badamlı kəndi

 • Şəddə. Yun .Xovsuz. 2013-Cü il. 200 x 161. Azər-İlmə istehsalı.Naxçıvan

 • Xalça .Yun . Xovlu. 1900-cü il. 274 x 123. Şahbuz rayonu, Aşağı Qışlaq kəndi.

 • Xalça .Yun. Xovlu. 1800-cü il. 146 x 71. Şahbuz rayonu, Kolanı kəndi

 • Xalça. Yun. Xovlu. 1800-cü il. 258 x 139. Şahbuz rayonu, Kükü kəndi

 • Xalça.Yun. Xovlu. 1800-cü il. 380 x 144 Şərur rayonu, Axura kəndi

 • Xalça.Yun. Xovlu. 1951-ci il. 220 x 104. Şərur rayonu, Aşağı Yaycı kəndi

 • Xalça. Yun. Xovlu. 1914-cü il. 205 x 125. Şərur rayonu, Maxta kəndi

 • Xalça. Yun. Xovlu. 1959-cu il . 217 x 140. Şərur rayonu, Dərəkənd kəndi

 • Xalça. Yun. Xovlu. 1938-ci il. 260 x 130. Şərur rayonu, Maxta kəndi

 • Xalça. Yun. Xovlu. 1800-cü il. 187 x 100. Şərur rayonu, Püsyan kəndi

 • Xalça. Yun. Xovlu. 1800-cü il. 241 x 103. Şərur rayonu, Dəmirçi kəndi

 • Xalça. Yun. Xovlu. 1900-cü il. 286 x 117 . Şərur rayonu, Tənənəm kəndi

 • Xalça. Yun. Xovlu. 1900-cü il. 217 x 117 Şərur rayonu, Düdəngə kəndi

 • Xalça. Yun. Xovlu. 1900-cü il. 287 x 107 Şərur rayonu, Qarxun kəndi

 • Xalça. Yun. Xovlu. 1970-ci il. 310 x 134 . Ordubad rayonu, Biləv kəndi

 • Xalça. Yun. Xovlu. 1920-ci il. 338 x 142. Culfa rayonu, Camaldın kəndi

 • Xalça Yun. Xovlu. 1900-cü il. 250x128 Şərur rayonu Oğlanqala kəndi

 • Xalça Yun. Xovlu. 1900-cü il. 222x118 Şərur rayonu Havuş kəndi

 • Zili. Yun. Xovsuz. 1930-cu il. 200 x 166. Şərur rayonu, Dizə kəndi

 • Zili. Yun. Xovsuz. 1930-cu il. 200 x 166. Şərur rayonu, Dizə kəndi.

 • Xalça Yun. Xovlu. 19-cu əsrin əvvəli. 187 x 127. Naxçıvan şəhəri.

 • Cecim Yun. Xovsuz. 1910-cu il. 182x171 Şahbuz rayonu Kolanı kəndi

 • Xalça Yun. Xovlu. 1906-cı il. 255x125 Kəngərli rayonu Qarabağlar kəndi

 • Xalça. Yun. Xovlu. 1940-cı il 281x132 Ordubad rayonu Aza kəndi

 • Xalça Yun. Xovlu. 1910-cu il 302x129 Kəngərli rayonu Qıvraq kəndi

 • Xalça Yun .Xovlu 1930-cu il 307x167 Culfa rayonu Ərəfsə kəndi

 • Xalça Yun . Xovlu .1930-cu il 316x132 Ordubad rayonu Tivi kəndi

 • Xalça Yun . xovlu. 1910-cu il 282x132 Babək rayonu Kültəpə kəndi

 • Xalça Yun Xovlu. 1920-ci il 278x122 Culfa rayonu Bənəniyar kəndi

 • Cecim Yun xovsuz 1900-cü il 280x120 Şahbuz rayonu Kükü kəndi

 • Kilim Yun Xovsuz .1900-cü il 366x150 Şərur rayonu Axura kəndi

 • Xalça Yun Xovlu 1960-cı il 380x133 Ordubad rayonu Qoşadizə kəndi

 • Xalça Yun Xovlu 1900-cü il 300x126 Şərur rayonu Qarxun kəndi

 • Xalça Yun Xovlu . 1920-ci il 272x154 Babək rayonu Cəhri kəndi

 • Xalca yun xovlu 1800-cü il 247 x 153 Şərur rayonu Zeyvə kəndi

 • Xalça Yun Xovlu 1900-cü il. 313 x 150 . Babək rayonu, Kərimbəyli kəndi

 • Xalça Yun Xovlu 1911-ci il. 242 x 110. Şərur rayonu, Aşağı Aralıq kəndi

 • Xalça Yun Xovlu 1800-cü il. 205 x 94. Babək rayonu, Nehrəm kəndi

 • Xalça Yun Xovlu 1900-cü il. 244 x 128. Culfa rayonu, Əlincə kəndi

 • Xalça Yun Xovlu 1900-cü il. 208 x 110. Kəngərli rayonu, Şahtaxtı kəndi

 • Xalça Yun Xovlu 1900-cü il. 226 x 142 . Şahbuz rayonu, Kolanı kəndi

 • Keçə Yun Xovsuz 1900-cü il. 236 x 130. Kəngərli rayonu, Qıvraq kəndi

 • Çətən . 1900-cü il. 299 x 87. Babək rayonu, Nehrəm kəndi

 • Cecim Yun xovsuz 1900-cü il. 288 x 184. Babək rayonu, Qahab kəndi

 • 71. Cecim Yun xovsuz 1900-cü il. 220 x 186. Ordubad rayonu, Nüsnüs kəndi

 • Cecim Yun xovsuz 1900-cü il. 209 x 187. Şahbuz rayonu, Biçənək kəndi

 • Duz torbası yun xovlu və xovsuz. 2013-cü il. 90 x 63. Azər-İlmə istehsalı

 • Kilim yun xovsuz.1900-cü il. 360 x 114 Şərur rayonu, Kərimbəyli kəndi

 • Xalça yun xovlu 1830-cu il. 240 x 140. Şərur rayonu, Dəmirçi kəndi

 • Xurcun Yun xovsuz. 1900-cü il 104x41 Şərur rayonu Danyeri kəndi

 • Xalça yun Xovlu. 1941-ci il. 237 x 130. Şahbuz rayonu, Nursu kəndi

 • Xalça Yun Xovlu 1900-cü il. 313 x 149. Şərur rayonu, Havuş kəndi

 • Məfrəş Yun Xovsuz. 1800-cü il. 110 x 53. Şərur rayonu, Aşağı Aralıq kəndi

 • Xalça Yun xovlu 1900-cü il 255x116 Şərur rayonu Dəmirçi kəndi

 • Cecim Yun xovsuz 1900-cü il 188x156 Şahbuz rayonu Nursu kəndi

 • Məfrəş Yun Xovsuz. 1800-cü il. 110 x 53 . Şərur rayonu, Aşağı Aralıq kəndi

 • Məfrəş Yun Xovsuz. 1800-cü il. Şərur rayonu, Yuxarı Yaycı kəndi

 • Cecim Yun xovsuz 1900-cü il 182x157 Şahbuz rayonu Mahmudoba kəndi

 • Xalça Yun xovlu 1950-ci il 234x116 Sədərək rayonu Kərki kəndi

 • Məfrəş Yun Xovsuz. 1900-cü il. 109 x 54 Şərur rayonu Siyaqut kəndi

 • Məfrəş Yun Xovsuz. 1850-ci il. 112 x 55. Şərur rayonu Tənənəm kəndi

 • Xalça Yun xovlu 1930-cu il 247x94 Culfa rayonu Əbrəqunus kəndi

 • Xurcun yun xovsuz 1800-cü il. 105 x 45. Şərur rayonu Xanlıqlar kəndi

 • Namazlıq xalça yun xovlu. 1900-cü il. Şərur rayonu, Aşağı Aralıq kəndi

 • Məfrəş Yun Xovsuz. 1800-cü il. 93 x 50. Şərur rayonu, Aşağı Aralıq kəndi

 • Xalça Yun xovlu 1900-cü il. 326 x 104 . Babək rayonu Cəhri kəndi

 • Xalça Yun xovlu 1850-ci il. 276 x 89. Babək rayonu Xal-xal kəndi

 • Məfrəş Yun Xovsuz. 1800-cü il. 110 x 55. Babək rayonu Çeşməbasar kəndi

 • Məfrəş Yun Xovsuz. 1850-ci il. 82 x 41. Babək rayonu Zeynəddin kəndi

 • Məfrəş Yun Xovsuz. 1850-ci il. 101 x 48. Kəngərli rayonu Qabıllı kəndi

 • Xalça Yun xovlu 1800-cü il. 367 x 101. Kəngərli rayonu Qarabağlar kəndi

 • Xalça Yun xovlu 1850-ci il. 188 x 112. Naxçıvan şəhəri, Əliabad qəsəbəsi

 • Xalça Yun xovlu 1916-cı il. 150 x 110. Ordubad rayonu Baş Dizə kəndi

 • Xalça Yun xovlu 1870-ci il. 243 x 120. Babək rayonu Qaraxanbəyli kəndi