Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gun də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam
Yüksək mədəniyyətə malik
olan xalq həmişə inkişaf edəcəkdir
Xalq həmişə öz ziyalıları,
öz mədəniyyəti, öz elmi ilə tanınır
Yol - iqtisadiyyat, mədəniyyət, bir sözlə həyat
deməkdir
Xalqımız öz mənəviyyatına, dininə və
ənənələrinə sadiqdir

Tarixi abidələr

Naxçıvanın xalçaları muzeylərdə və şəxsi kolleksiyalarda

Bu qalereyadakı cəmi şəkil sayı - 44

 • Məfrəş üzü . Yun. Xovsuz. Babək rayonu Çalxanqala kəndi 1880-ci il

 • Namazlıq. Xalça. Yun. Xovlu. Babək rayonu Qahab kəndi-1900-cü il

 • Xalça. Yun. Xovlu. Babək rayonu Nehrəm kəndi 1900-cü il

 • Xalça. Yun. Xovlu. Şərur rayonu Maxta kəndi 1800-ci il

 • Xalça. Yun. Xovlu. Naxçıvan şəhəri.1850-ci il

 • Namazlıq. Yun. Xovlu. Kəngərli rayonu Şahtaxtı kəndi 1870-ci il

 • Zili. Yun. Xovsuz. Culfa rayonu Yaycı kəndi 1850-ci il

 • Zili. Yun. Xovsuz. Naxçıvan şəhəri.1870-ci il

 • Xalça. Yun. Xovlu. Naxçıvan şəhəri.1870-ci il

 • Xalça. Yun. Xovlu. Naxçıvan şəhəri 1879-cu il (H 1297)

 • Duz torbası. Yun. Xovsuz. Ordubad rayonu Gənzə kəndi 1910-cu il

 • Xalça. Yun. Xovlu. Sədərək rayonu 1870-ci il

 • Xalça. Yun. Xovlu. Sədərək rayonu 1900-cü il

 • At çulu. Yun. Xovsuz. Şahbuz rayonu Kolanı kəndi 1900-cü il

 • Xalça. Yun. Xovlu. Sədərək rayonu 1900-cü il

 • Xalça. Yun. Xovlu. Şərur rayonu Düdəngə kəndi 1881-ci il

 • Xalça. Yun. Xovlu. Şərur rayonu Kosacan kəndi 1900-cü il

 • Zili. Yun. Xovsuz. Şərur rayonu Maxta kəndi 1900-cü il

 • Xalça. Yun. Xovlu. Şahbuz Yuxarı Qışlaq kəndi 1900-cü il

 • Duz torbası. Yun. Xovsuz. Şərur rayonu Aşağı Aralıq kəndi 1870 - ci il

 • Namazlıq. Yun. Xovlu. Şərur rayonu Oğlanqala kəndi 1830 - cu il

 • Xalça. Yun. Xovlu. Şərur rayonu Aşağı Aralıq kəndi 1900-cu il

 • Xalça. Yun. Xovlu. Şərur rayonu Siyaqut kəndi 1900-cü il

 • Xurcun üzü. Yun. Xovsuz. Şərur rayonu Tumaslı kəndi 1850-ci il

 • Xalça. Yun. Xovlu. Babək rayonu Qahab kəndi 1900-cü il

 • Xalça. Yun. Xovlu. Culfa rayonu Camaldın kəndi 1900-cü il

 • Xalça. Yun. Xovlu. Culfa rayonu Dizə kəndi 1900-cü il

 • Xalça. Yun. Xovlu. Culfa rayonu Ərəfsə kəndi 1944-cü il

 • Namazlıq.Yun. Xovlu. Culfa rayonu Əlincə kəndi 1920-ci il

 • Xalça. Yun. Xovlu. Kəngərli rayonu Xok kəndi 1890-cı il

 • Xalça. Yun. Xovlu. Kəngərli rayonu Qıvraq kəndi 1900-cü il

 • Zili. Yun. Xovsuz. Naxçıvan şəhəri.1880-cı il

 • Xalça. Yun. Xovlu. Ordubad rayonu Aza kəndi 1910-cü il

 • Xalça. Yun. Xovlu. Ordubad rayonu Dırnıs kəndi 1920-ci il

 • Xalça. Yun. Xovlu. Ordubad rayonu Qoruqlar kəndi 1900-cü il

 • Sujetli xalça. Yun. Xovlu. Ordubad rayonu Dizə kəndi 1913-cü il

 • Xurcun üzü. İpək. Xovsuz. Ordubad rayonu Biləv kəndi 1900-cü il

 • Xalça. Yun. Xovlu. Sədərək rayonu 1900-cü il

 • Xalça. Yun. Xovlu. Şərur rayonu Axura kəndi 1900-cü il

 • Xalça. Yun. Xovlu Babək rayonu Kərimbəyli kəndi 1900-cü il

 • Kilim. Yun.Xovsuz. Şahbuz rayonu Kolanı kəndi 1870-ci il

 • Zili. Yun. Xovsuz. Şahbuz rayonu Kolanı kəndi 1850-ci il

 • Şəddə. Yun .Xovsuz. Şahbuz rayonu Kolanı kəndi 1900-cü il

 • Xalça. Yun. Xovlu. Şahbuz rayonu Nursu kəndi 1900-cü il